Play-inn 2011 @ Anjum

Anjum, 8 oktober 2011

De play-inn wordt jaarlijks georganiseerd en vandaag heeft het weer plaats gevonden. Om 9.00 vanochtend zijn de dames Wietske Boonstra en Nynke Bilker (lid van de stedelijk Harmonie) samen met Dirk en Jitske Bergema naar Anjum gereden. Wietske en Nynke hadden enorm veel zin in deze studiedag! Het leren van de nieuwe muziekstukken, het ontmoeten van andere jeugdleden uit andere korpsen, de gezellige sfeer en natuurlijk het resultaat, nl. een mini-concert voor ouders, pakes en beppes en andere belangstellenden!

De gehele dag is er onder leiding van dirigent Gatse Hylkema flink geoefend op een aantal stukken: Inner space, Down Under en Jamaica. Daarnaast zijn er verschillende muzikale beats gemaakt met DJ Sipke die de gehele dag het jeugdkorps hielp.

Om half 5 stroomde het publiek binnen. Gezonde spanning was bij de jeugd te voelen. Onder veel applaus kwam het jeugdkorps op. Met veel volume werden de stukken voor het publiek gespeeld. Het was een mooi optreden, genieten! Al die jeugd die vol enthousiasme, trots en rode wangen de geleerde muziekstukken aan het publiek presenteerd!  

Voor indrukken van deze dag; kijk foto’s en video’s!!