Overname van het (dirigeer)stokje…

Holwerd, juni 2013

Het nieuws kwam als donderslag bij heldere hemel. Met een schok en met grote verbazing werd op 6 juni, tijdens een normale donderdags repetitie, het nieuws ontvangen. Een week eerder werd er nog volop feest gevierd na de behaalde successen op het Spikerfestival. Deze week vielen de monden van verbazing open. Dirigent Reimer Jan Rondaan deelde mee dat hij de Bazuin zou gaan verlaten. Na deze mededeling was het zo goed als muisstil in de zaal..

Na het behalen van mooie succesen, het organiseren van geslaagde concerten en meedelen aan festivallen is het na zo’n 6/7 jaar tijd geworden voor een nieuwe uitdaging. Reimer Jan is aangenomen als dirigent bij een 4e divisie Brassband uit Rinsumageest.

Dit nieuws betekende dat er een overname moest plaats vinden van het (dirigeer)stokje. De Bazuin startte een zoektocht naar een nieuwe geschikte dirigent. De eerste proefdirectie was donderdag 13 juni. Na de proefdirectie werd er unaniem door het korps gestemd. De Bazuin heeft een nieuwe, jonge en enthousiaste dirigent gevonden. Zijn naam is Johan Postma! Hij zal in september, na de seizoenstop, als dirigent beginnen bij de Bazuin.