Studiemiddag Opus 'Klankkleuren' – Leerlingen de Bazuin

  

Dokkum, zaterdag 15 juni 2013

De leerlingen van de Bazuin hebben de afgelopen zaterdag een studiemiddag voor jeugdkorpsen bijgewoond. Deze studiemiddag was georganiseerd door Opus 3. Het thema van de dag was ‘Klankkleuren’, aangezien elk jeugdkorps zijn eigen specifieke klankkleur heeft. Er kwamen maar liefst 7 jeugdkorpsen bijeen om te repteren en musiceren. Onder leiding van de docenten Piet van der Heide, Zwaanette Dijkstra, Cor Hoekstra, Coby Helder-Kuik, Jacqueline Brunt-Ebbers, Dieuwke Visscher en Reimer Jan Rondaan kregen zo’n 85 leden van maar liefst zeven orkesten de kans om met en van elkaar te leren.
De orkesten waren afkomstig uit Dongeradeel, Ferwerderadiel, Ameland en Schiermonnikoog. Het grote totaal-orkest werd opgesplitst in twee orkesten van respectievelijk zacht en scherp koper en vervolgens werd er in secties keihard gestudeerd. Een en ander mondde uit in een presentatie voor publiek, waarbij een breed klankkleurenpalet, uiteenlopende muziekstijlen en verschillende speelniveau’s aan de orde kwamen.
Voor zowel spelers als publiek was het ‘genieten geblazen’