Oud ijzer voor nieuw koper – vervolg

Vrijdagavond 19 september kunt u uw oude metalen weer ter inzameling aanbieden en langs de weg zetten. Vanaf 18:00 uur gaat de huis-aan-huis-inzameling van start en we hopen op een grote respons!

De Bazuin doet wederom een beroep op de inwoners van Holwerd e.o. om met elkaar zoveel mogelijk oude metalen in te zamelen. Radiatoren, cv-ketels, accu’s, fietsen, wasmachines, drogers, kranen, leidingen, dakgoten, alles wat metaal bevat is hierbij welkom!

Om e.e.a. zo soepel mogelijk te laten verlopen verzoeken wij u de aangeboden goederen op een goed zichtbare plek langs de openbare weg te plaatsen (tip: clusterplaatsen afvalcontainers).

Let op: Koelkasten, diepvriezers, autobanden en olievaten mogen we niet innemen!