Oud ijzer

Holwerd, September 2014

De Bazuin wil de mensen van Holwerd en omstreken dankzeggen voor deelname aan de inzamelingsactie van oude metalen; in totaal heeft de actie 4869 kilo aan schroot opgeleverd! De onlangs op proef geplaatste container bij het voormalige station heeft hierbij een belangrijke bijdrage geleverd en er is inmiddels besloten deze proef te verlengen voor onbepaalde tijd. De overvolle container is onlangs weer vervangen door een leeg exemplaar zodat iedereen die dat wil hier weer gebruik van kan maken. Alle soorten metalen zijn welkom (koelkasten, vrieskasten, autobanden en olievaten kunnen we vanwege milieu-eisen niet aannemen)! Voor vragen en info: info@debazuinholwerd.nl. Na afloop van de inzameling vond de trekking plaats van de aan deze actie verbonden verloting (flyeractie) en kon winnaar Otte Boonstra de prijs van € 50,00 uit handen van de voorzitter Gerben Osinga in ontvangst nemen.

SAM_0966