Laatste afgelopen Evenementen

Simmerkonsert

Amelander Veerhuis Ljouwerterdyk 5, Holwerd

Zomerconcert ter afsluiting van het seizoen, i.s.m. Wad'n koor en Adri de Boer.

Concert “Op Fryske Toer”

't Sintrum Elbasterwei 1A, Holwerd

Op 14 november houden we ons jaarlijkse concert, in samenwerking met Wiebe Kaspers. Fryslân staat deze avond centraal, en we hebben een gevarieerd programma met veel Friese hits. Een kaartje kost € 7,50 dit is inclusief een lootje voor de loterij. Voor kinderen tot 14 jaar is de entree € 2,50.