Over ons

Chr. muziekvereniging de Bazuin Holwerd is een fanfarekorps. Het Korps heeft op het moment ongeveer 40 leden. De dirigent is Johan Postma (zie link dirigent).

Bestuur/commissies

De vereniging wordt geleid door het bestuur en verschillende opgestelde commissies. Het bestuur bestaat uit de volgende leden:

 • Voorzitter: Gerben Osinga
 • Secretaresse: Anneke Stielstra
 • Penningmeester: Anton Vellema
 • Algemeen bestuurslid: Egbert Boonstra

De bazuin heeft de volgende commissies die actief zijn binnen de vereniging:

 • Muziekcommissie
 • Activiteitencommissie
 • Concertcommissie
 • Instrumentencommissie
 • Uniformcommissie
 • Oud papier-commissie
 • Activiteitencommissie
 • PR-commissie

Acties

Zoals elke vereniging heeft ook de Bazuin vele uitgaven. Nieuwe instrumenten moeten worden aangeschaft, andere moeten worden gerepareerd, nieuwe muziekstukken worden aangeschaft etc. Dit alles kost veel geld. Om een deel van deze uitgaven te kunnen bekostigen voert de Bazuin een aantal jaarlijks terugkerende acties uit. Het gaat om de volgende acties:

 • Oud papier ophalen (elke 2e dinsdag van de maand – i.s.m. de Tsjelke)
 • Anjer collecte
 • Oud ijzer actie
 • Wortel- en uien actie

Hiernaast bieden we de mogelijkheid om gedurende het hele jaar oude metalen in te leveren, hiervoor staat een blauwe inzamelingscontainer bij het voormalige stationsgebouw (ZPC-loods).

Optredens/activiteiten

Het belangrijkste bij de muziekvereniging ‘de Bazuin’ is dat er vooral veel plezier is bij het maken van muziek. Het plezier maken betekend niet dat er nooit geoefend hoeft te worden. Er zijn een aantal jaarlijks terugkerende optredens waar het korps het onderste uit de kan wil halen. Voorbeelden zijn; een federatie, concoursen of concerten. Hieronder worden de jaarlijkse optredens en activiteiten opgesomd:

 • Federatiefestival west Dongeradeel
 • Deelname aan een een festival, concours of kampioenschap
 • Muzikale begeleiding bij het dorpsfeest
 • Muzikale begeleiding bij het inhalen van sinterklaas
 • Een rondgang door het dorp op 1e kerstdag om 6:30 uur
 • Medewerking verlenen aan de kerkdienst op 1e kerstdag
 • 1 a 2 maal per jaar wordt er een concert gegeven, eventueel in samenwerking met Crescendo.

Repetitie

Vaste stip, elke donderdagavond wordt de repetitieavond van de Bazuin gehouden. De repetitie begint om 19:30 uur en duurt tot 21:30 uur. Voor de jongere leden duurt de repetitie tot aan de pauze, 20:30 uur. De repetities vinden plaats in ‘t Sintrum’ te Holwerd.

Belangstelling? Of lid worden?

Lijkt het jou/u leuk om jouw/uw donderdagavond muzikaal in te vullen? En lijkt het jou/u leuk om dat bij de Bazuin te doen, dan mag je/u gerust een keer langs komen tijdens een repetitieavond. Wanneer je/u liever jouw/uw komst aankondigt kunt u contact opnemen met één van de bestuursleden. Zie voor deze contactgegevens bij het kopje ‘contact’.

Wanneer u wilt dat het korps een optreden komt verzorgen, kunt u contact opnemen met het bestuur. Zie eveneens kopje ‘contact’.