Algemene informatie

Chr. muziekvereniging de Bazuin Holwerd is een fanfarekorps dat uitkomt in de vijfde divisie. Het Korps heeft op het moment ongeveer 35 leden. De dirigent is Dieuwke Kloppenburg.

Bestuur/commissies

De vereniging wordt geleid door het bestuur en diverse commissies. Het bestuur bestaat uit de volgende leden:

 • Sije Hoekstra (voorzitter)
 • Berber Triemstra (secretaris)
 • Anton Vellema (penningmeester)
 • Tiny Tadema
 • Wietske van der Weg

De volgende commissies zijn actief binnen de vereniging:

 • Muziekcommissie
 • Activiteitencommissie
 • Concertcommissie
 • Instrumentencommissie
 • Uniformcommissie
 • Oud papier-commissie
 • Activiteitencommissie
 • PR-commissie

Acties

Zoals elke vereniging heeft ook de Bazuin vele uitgaven. Nieuwe instrumenten moeten worden aangeschaft, andere moeten worden gerepareerd, nieuwe muziekstukken worden aangeschaft etc. Dit alles kost veel geld. Om een deel van deze uitgaven te kunnen bekostigen voert de Bazuin een aantal jaarlijks terugkerende acties uit. Het gaat om de volgende acties:

 • Oud papier ophalen, i.s.m. SLS de Tijstream
 • Anjer collecte
 • Droge worst actie
 • Wortel- en uien actie

Optredens/activiteiten

Het belangrijkste bij de muziekvereniging ‘de Bazuin’ is dat er vooral veel plezier is bij het maken van muziek. Het plezier maken betekend niet dat er nooit geoefend hoeft te worden. Er zijn een aantal jaarlijks terugkerende optredens waar het korps het onderste uit de kan wil halen. Voorbeelden zijn; een federatie, concoursen of concerten. Hieronder worden de jaarlijkse optredens en activiteiten opgesomd:

 • Federatiefestival west Dongeradeel
 • Deelname aan een een festival, concours of kampioenschap
 • Muzikale begeleiding bij het dorpsfeest
 • Muzikale begeleiding bij het inhalen van sinterklaas
 • Een rondgang door het dorp op 1e kerstdag om 6:30 uur
 • Medewerking verlenen aan de kerkdienst op 1e kerstdag
 • 1 a 2 maal per jaar wordt er een concert gegeven, eventueel in samenwerking met Crescendo.

Repetitie

Elke donderdagavond wordt er gerepeteerd. De repetitie begint om 19:30 uur en duurt tot 21:30 uur. Voor de jongere leden duurt de repetitie tot aan de pauze, 20:30 uur. De repetities vinden plaats in ‘t Sintrum te Holwerd.

IBAN
Het IBAN rekeningnummer van de Bazuin is NL38 RABO 0135 9101 45

Belangstelling? Of lid worden?

Lijkt het jou/u leuk om jouw/uw donderdagavond muzikaal in te vullen? En lijkt het jou/u leuk om dat bij de Bazuin te doen, dan mag je/u gerust een keer langs komen tijdens een repetitieavond. Wanneer je/u liever jouw/uw komst aankondigt kunt u contact opnemen met één van de bestuursleden, zie hiervoor onze contactgegevens.

Wanneer u wilt dat het korps een optreden komt verzorgen, kunt u contact opnemen met het bestuur. Zie eveneens kopje contact.