November – Dirk Bergema

durk-e1289186547812

  •  Naam: Dirk Bergema
  • Lid sinds: 1986
  • Muziekinstrument: Slagwerk; Pauken/bekkens/effect instrumenten

1. Lid sinds …., Wie of wat is de reden geweest om je aan te sluiten bij de Bazuin?
Vanaf 1986 is Dirk bij de Bazuin. In dat jaar was de Bazuin voor een optreden op zoek naar iemand die de grote trom wou bespelen. Dirk, zo behulpzaam hij dat nog steeds is, was dat ook in dit jaar. natuurlijk kon Dirk hierin bijspringen. In datzelfde jaar vertrok er iemand van het slagwerk en bleef er alleen een klein trom over. Aan Dirk werd gevraagd of hij wilde blijven, en tot op heden is Dirk nog altijd bij de Bazuin.
Dit is niet het eerste korps waar Dirk bij speelt. In 1954, Dirk toen als tienjarig mannetje, speelde hij Bariton bij ‘Uitspanning Door Inspanning’ uit Oosternijkerk. Later heeft Dirk hier ook nog de cornet bespeeld. Hier heeft Dirk +/- 20 jaar bij gespeeld. Rond Dirk zijn 30e levensjaar zijn Dirk en Jitske naar Holwerd verhuisd waar ze samen hun bedrijf zijn gestart, de welbekende SRV wagen. Vandaar dat er geen tijd meer was voor de muziek. Gelukkig was dat het na het jaar 1986 wel goed te combineren met het werk.

2. Muzikaliteit zit hem vaak in de genen, is dat bij jou ook het geval?
De muzikaliteit zit hem bij Dirk zeker in de genen. De vader van Dirk speelde trombone bij ‘UID’ te Oosternijkerk. Vader Bergema ging samen met moeder Bergema ook naar het koor van Oosternijkerk. Ook hierin treedt Dirk in de voetsporen van zijn ouders. Naast het versterken van de slagwerkclub van de bazuin versterkt Dirk maar liefst twee koren, namelijk: ‘God is mijn lied’ te Reitsum en ‘Looft den Heer’ uit Oudebildzijl.

3. Vele muziekstukken zijn de revue gepasseerd, maar welke is en blijft het mooist?
Bij deze vraag valt een stilte. Welke stukken waren nu dan echt het mooiste? Dirk kan hierin geen keuze maken. De volgende nummer worden opgesomd:
* Crimond
* De Barbier
* Steal Away
Maar zoals eerder aangegeven, er zijn nog zoveel andere mooie muziekstukken. Daarnaast gaf Dirk ook aan dat, ook al zou hij niet mee hoeven doen, alleen het luisteren vindt hij al prachtig.

4. Welk muziekinstrument zou je altijd nog wel eens willen bespelen?
Het eerste wat Dirk hierbij aangeeft is dat hij niets anders meer wil leren, omdat hij het gezellig genoeg vindt bij het slagwerk. Daarnaast zou Dirk niet meer op les willen. Wanneer hij toch zou moeten kiezen, zou hij kiezen voor de bas. De bassen zijn de grondtoon van een korps en hebben soms prachtig mooie melodieën. Dirk vergelijkt het met het koor, want ook hierbij zingt hij de bas.

5. Al vele herinneringen zijn verzameld, maar wat is je mooiste herinnering aan de bazuin?
Bij deze vraag verschijnt er een grote glimlach op het gezicht van Dirk en wordt er gelachen. Dit kon niet anders dan iets heel grappigs zijn. En dat bleek ook het geval! Op een slotavond in het jaar +/ 2004?,  werd er met het hele korps gebowld en gegourmet bij ‘de Bowling’ in Dokkum. Eerst bowlen, toen gourmetten en vervolgens nog 1 uurtje bowlen. Gezellig! Heel wat schoenenwissels gedurende deze avond! Er was echter één persoon die op die avond 1 ronde van de schoenenwissels heeft gemist, namelijk Wietse Douma. Toen het korps namelijk weer in Holwerd gearriveerd was, waren zijn schoenen nog vrij wit, blauw, rood van kleur. Hij was toch echt vertrokken met een ander kleur schoenen! Zijn net nieuw aangeschafte schoenen stonden nog in Dokkum bij de Bowling op hem te wachten. Het thuisfront kon er in eerste instantie nog niet om lachen, maar het korps des te meer!
En toen volgde zichtbaar nog een hilarische herinnering, aan het gezicht van Dirk te zien. Dirk vertelde over een normale repetitie op een donderdag avond. Het zal meerdere jaren geleden zijn geweest, gezien het feit dat het over de eigenaren Pieter en Rommy gaat. Rommy behoorde tot de sectie van de Baritons. Op een avond gingen bij de haar de voetjes van de vloer. De stoel die haar voor die avond toebedeeld was, bleek niet meer van die stevigheid te zijn, zoals die zou moeten zijn. Bij het gaan zitten verloor 1 poot zijn stevigheid waardoor Rommy in een fractie van een seconde verdween tussen de rij stoelen. Een schrik volgde, maar nadat Rommy ongedeerd weer ging staan bleef er toch wel een hilarische herinnering over.

6. De bazuin / toekomst; hoe ziet de toekomst er voor de bazuin uit?
Dirk ziet de toekomst van de Bazuin rooskleurig in. Het korps telt  vele jonge leden en staat onder leiding van een jonge dirigent. Daarnaast is het gezellig bij het korps, vooral de derde helft. Door de saamhorigheid, de jeugd, de gezelligheid betekent dit zeker iets goeds voor de toekomst.
Daarnaast oppert Dirk de samenwerking met Crescendo. Samen zo nu en dan een concert en samen door het dorp bij festiviteiten is iets wat zeker in stand gehouden moet worden. Het samenvoegen van de korpsen lijkt Dirk geen goed plan. Het korps bestaat op dit moment uit 40 leden, Crescendo eveneens. Volgens Dirk zou het korps van dan 80 man binnen de korte keren weer zijn teruggedrongen tot 40.  Zoals het nu is, loopt het goed!

7. Een kleine muzikale wens van jou, richting de bazuin:
Een muzikale wens, daar moet Dirk wel even over nadenken. Als ideeën wordt het volgende geopperd: het streven naar een hogere plek bij het Openbaar Nederlands Fanfare Kampioenschap. Dit is een mooi streven. Daarnaast hoopt Dirk dat de gezelligheid, zoals dat nu bij het korps is, mag blijven. De sfeer is goed. Wel geeft Dirk als puntje van kritiek dat er soms wel erg gemakkelijk gedaan wordt over het niet bijwonen van een repetitie. Bij Dirk kan dit er niet in. De muziek is op donderdag, en niet anders.
Dirk voegt als laatste ook nog aan zijn wens toe, dat hij ooit nog een studieweekend mee mag maken met de Bazuin. Dat idee is al een paar keer geopperd, en zoals Dirk dat dan zegt; ‘Dat liket my machtig’. Daarnaast heeft Dirk er nu ook tijd  voor, nu hij een gepensioneerd man is.

8. Wie is de volgende solist van de maand, en waarom?
Dirk zou graag zien dat Hein Boonstra Senior geïnterviewd wordt. Dit omdat Hein Boonstra al 76 jaar lid is, en daarmee de grootste solist van het korps is. Hij blaast iedereen, en dat op zijn leeftijd, nog omver en is altijd aanwezig. Dirk is nieuwsgierig naar zijn verhaal.