December – Gerben Osinga

Interview Gerben Osinga

Op een vrijdag ochtend in november stond er voor mij bij Gerben Osinga een kopje koffie klaar. Anneke Osinga heeft namelijk bedacht dat in de maand december haar vader solist van de maand zou zijn. Ook met als reden dat hij dan kon aangeven hoe hij de degradatie van oefenruimte heeft ervaren. Misschien dat u het zich nog kunt herinneren, maar Gerben zijn oefenruimte was eerst in de hal, maar door geluidsoverlast is deze oefenruimte verschoven naar het hok. Hier moeten we natuurlijk veel meer over weten! Net als deze vraag zijn er nog vele andere vragen afgevuurd op de voorzitter van het korps!

Bij binnenkomst kwam ik gelijk in de voormalige oefenruimte van Gerben, de hal! De hele hal stond vol met foto’s van Gerben zijn kroost, zijn blonde pakesizzers. Vol trots werden mij de foto’s gepresenteerd. Daarna startten we met een bakje koffie gemaakt door Gerben, prima in te nemen! Ook had Gerben een STUK appeltaart. Gigantisch! Het was bijna een maaltijd gelijk. Mar sei Gerben; ‘Do sist it hjir goed hawwe’.

1. Gerben, omschrijf de Bazuin in drie woorden

  • ‘Mijn eerste huwelijk, op it twadde plak’. Gerben ging dit huwelijk aan al op zijn 10e jaar. Op zijn 13e is Gerben net even van de muziek af geweest, maar voor zo’n drie maanden want toen er een plek bij de trombones vrij kwam heeft Gerben zijn plek bij de trombone sectie ingenomen en deze tot op het heden nog steeds ingevuld.
  • Ontspanning. Op het moment van spelen op een donderdagse avond is het pure ontspanning, mogelijke andere druk kan allemaal worden vergeten!
  • Leerzaam.

 2. Welke muziekdocenten heeft Gerben allemaal gehad?
Ale Sijens was de eerste muziekdocent die Gerben heeft gehad. Naast Ale Sijens heeft Gerben ook les gehad van Hein Boonstra senior. Nadat Gerben de 96 bladzijden uit zijn muziekboekje had doorgenomen mocht Gerben zijn entree maken bij het korps.
Gerben zijn eerste buurman was Goasse Ales Bouma. Gerben weet zich nog goed te heugen dat ze tijdens een muziekstuk de naslag moesten verzorgen. Met een grote glimlach, vol trots verteld Gerben dat hij dit eerder voor elkaar had dan zijn buurman Goasse Ales Bouma.

3. Welke eerste grote aankoop zou Gerben willen doen voor het korps?
Dat antwoord heeft Gerben zo paraat, dat wordt een bas Trombone voor Piet. Die hebben we namelijk nog niet binnen het korps. Maar zo’n instrument kost wel een paar pegels, namelijk zo’n 3000-6000 euro. ‘It lûd is wol sa moai. It leafst woe ik sels ek, maar it plakje is ol fersein’!

4. Welke idolen heeft Gerben binnen de muziek?
Gerben heeft geen idolen binnen de muziek. Wel heeft Gerben een voorkeur van muzieksoort en dat is klassieke muziek en harmonieuze muziek.
Op de vraag welke cd Gerben nu in de radio heeft is het antwoord LA the Voices. Deze meerstemmige klassieke muziek is in modern jasje gestoken. Enthousiast geeft Gerben aan ook nog graag eens naar André Rieu te willen in Maastricht in het Vrijthof. Die sfeer en die muziek daar beleven lijkt Gerben prachtig!

5. Mijn buurman en/of buurvrouw tijdens de muziek..
Piet Vrieswijk en klaas Hiddema. Gerben is een jaartje terug verschoven van 1e trombone naar de 2e trombone. Vandaar dat Gerben nu tussen beide in zit. Het is gezellig en vertrouwd. Allebeide mannen hebben mooie humor. Daarnaast missen ze net als Gerben eigenlijk nooit. Gerben denkt ook dat het hun 1e huwelijk is, en dat het ook hun wekelijkse uitje is waar zij ook naar uitzien. Eerst even blazen en nadien nog even nazitten aan de bar om bij te praten, want tijdens de repetities wordt er onderling in de trombone sectie weinig gesproken. Dan moet er worden gerepeteerd!

6. Mijn mooiste muziekstuk..
Een echt favoriet muziekstuk heeft Gerben zo niet. Momenteel staat Cambridge Impressions op de lessenaar van de Bazuin, dat is wat Gerben zelf ook uit zou zoeken wanneer hij in de muziekcommissie zou zitten. Daarnaast heeft de Bazuin ook wel eens ouvertures op de lessenaar gehad, dan zijn mooie muziekstukken. De favoriete componist van Gerben is Giuseppe Verdi. Muziekstukken als Aida – Marcia Trionfale en Nabucco zijn volgens Gerben mooie composities.

7. Welke ambities heeft Gerben binnen de muziek?
Gerben heeft tijdens zijn gehele muzikale carrière altijd één ambitie gehad en dat is mooi en goed blazen. Vroeger had hij daarbij nog ten doel om beter te zijn dan de buurman. Dat doel heeft hij wat laten varen. Nu is het doel gewoon om het blazen nog zo lang mogelijk vol te houden.
Gerben is ook weer sinds een jaar voorzitter van het korps. Daar heeft hij wel ambities en dat is onder andere om de communicatie onder de verschillende actieve commissies te verbeteren. Dit kan gestructureerder.
Gerben is enthousiast over de verschillende commissies. ‘It brûst der fan de ideeën’. Dat is mooi om te zien. Gerben verteld dat de geschiedenis zich wel herhaald, zo was er vroeger ook Spultsje Merke, en waren er bij het jaarlijkse jaarverslag sketches. Alles komt terug alleen is het nu in een moderner jasje gestoken.

8. Welke diploma’s zijn er behaald?
Er zijn geen diploma’s behaald! Gerben heeft zich het meeste zelf aan moeten leren. Gerben begon op de alt bugel, hier heeft hij wel les in gehad. Toen hij op zijn veertiende een ventiel trombone kreeg moest hij dit grotendeels afkijken van zijn buurman. In die tijd zat Siemen Vellinga ook bij het korps, Siemen Vellinga bespeelde de schuiftrombone.

Op 20 jarige leeftijd huurde Gerben een schuiftrombone bij van der Glas. In die tijd moest Gerben in dienst. Elk weekend werd er toen geoefend. De kunst was afgekeken van Siemen en met die ervaring moest hij het doen. Op 22 jarige leeftijd kwam Gerben terug bij het korps. Hij was toen in staat om de schuiftrombone te bespelen. Hij nam toen de plaats in van Siemen Vellinga.

9. Muziek zit hem vaak in de Genen, is dat ook bij Gerben het geval?
Beide ouders van Gerben waren muzikaal. Zo zong moeder bij het koor evenals vader Osinga. Vader Osinga was daarnaast ook nog muzikant. Vader Osinga was 16 jaar toen hij als één van de eerste muzikanten zich voegde aan de Bazuin en speelde toen altijd de Es Bas. Gerben heeft uit de notulen weten te achterhalen dat Vader Osinga in tijd van oorlog voorzitter is geweest van het korps. De toeters zijn in deze tijd allemaal verstopt omdat anders de Duitsers er hoogstwaarschijnlijk mee vandoor zouden gaan.
Blazen was vroeger wel deels verplicht. Gerbens broer speelde saxofoon en Gerbens jongste zuster speelde piano en trekzak. De oudste zus speelde bij de drumband en was ook wel slagwerker bij het korps. De meesten hebben het zichzelf aangeleerd.

Gerben zijn eigen kroost is ook deels muzikaal! Zoon Bert heeft een tijdje geprobeerd het drummen te leren. Al met al kwam het erop neer dat het voetballen toch echt voor ging. Anneke speelde al op haar 7e blokfluit en had al redelijk snel het saxofoon spelen onder de knie. Dochter Marieke speelt de bugel. Gerben gaf toe dat hij ze vroeger wel eens achter de broek aan moest. Ze moesten eerst ontdekken hoe mooi het muziek maken eigenlijk is. Al snel hadden ze dat ontdekt! Daarnaast zou Gerben het wel erg leuk vinden als één of meer van zijn pakesizzers zich zou voegen aan het korps! We wachten het rustig af!

Zo we over dit onderwerp praten kwamen we ook bij het onderwerp oefenruimtes. Gerben vroeg of ik dan ook moest zien waar Gerben altijd oefent. Maar natuurlijk!! Gerben nam mij mee naar het hok. Groot hok, netjes, wel een beetje koud, maar wel alle ruimte om zich helemaal uit te leven op de verschillende muziekstukken. Mijn conclusie was dat er hier maar één muurtje zat tussen de kamer en het hok. Maar zei Gerben ‘It is in trijedûbele muorre’. Aha, ja.. Zo heeft Janny er natuurlijk geen last van! Op mijn bevinding dat het er wel wat koud was vertelde Gerben dat hij het vanzelf warm kreeg als hij hard genoeg oefende. Het enige wat ik kan zeggen is dat de degradatie van hal naar hok erger klinkt dan dat het daadwerkelijk is. 🙂

10. Mijn mooiste herinneringen met de Bazuin
Gerben heeft wel een aantal mooie herinneringen. Gerben vertelde over de verrassende optredens die hem zijn verzorgd door het korps. Vorig jaar nog toen Gerben in het Sintrum een feest hield t.a.v. zijn 65 jarige verjaardag. Halverwege het feestje kwamen de korpsleden binnen en speelden wat vrolijke marsen. Dat doet je goed. Het is fijn dat er binnen het korps aan gedacht wordt!
Dit was niet de enigste keer dat de korpsleden bij Gerben kwamen. Toen Gerben 25 jaar getrouwd was werd dit uitbundig gevierd met vrienden en familie op de pier bij Land en Zeezicht. Ook hier hadden de korpsleden zich verzameld en kwamen langs voor een feestelijke mars!

Wie is de volgende solist van de maand?
Hier hoeft Gerben niet lang over na te denken. Dit wordt Tiny Tadema. Een stille maar actieve kracht, ze mist eigenlijk nooit een repetitie. Daarnaast helpt ze altijd daar waar het nodig is.