Februari – Klaas Hiddema

  •  Naam: Klaas Hiddema
  • Lid sinds: 1973
  • Muziekinstrument: 2e bes trombone

1.  Lid sinds …., Wie of wat is de reden geweest om je aan te sluiten bij de Bazuin?

Klaas heeft zich op 10-jarige leeftijd samen met nog een aantal andere jongens aangesloten bij de Bazuin. Net als Douwe Dijkman heeft ook Klaas zijn lessen gevolgd bij Hendrik Bosgra, Durk Banga en even bij D.G. van der Woude. Na het afronden van het eerste lesboekje, wat ongeveer een half jaar duurde, mocht Klaas bij het korps. Klaas is toen zo’n 5 jaar lid geweest. Op 15 jarige leeftijd had klaas andere ferdiverdaasje, die bij een leeftijd van 15 jaar behoren. In 1973 werd Klaas benaderd door Wietse Douma om zich wederom aan te sluiten bij de Bazuin. In dat jaar waren er 11 leden die hun lidmaatschap beeindigden. Nieuwe leden waren op dat moment hard nodig. Sinds dat jaar is Klaas weer lid geworden!

2.  Muzikaliteit zit hem vaak in de genen, is dat bij jou ook het geval?

Dit is bij Klaas zeker het geval. Klaas zijn vader heeft ook altijd bij de muziek gezeten. Niet bij de Bazuin, maar bij Cresendo. Bij Cresendo speelde Klaas zijn vader de Alt-hoorn. Naast Klaas zijn vader heeft Klaas ook een muzikale zuster. Zij benut al haar muzikale talenten bij het bespelen van de orgel. Al op 15 jarige leeftijd is ze hiermee begonnen.

3. Vele muziekstukken zijn de revue gepasseerd, maar welke is en blijft het mooist?

Dit vindt Klaas een lastige vraag. Klaas gaf aan dat hij vooral marsmuziek en koralen mooi vindt. Een specifiek stuk weet Klaas zo niet te noemen, ook moet hij eerlijk bekennen dat het onthouden van titels niet zijn sterkste punt is. Geeft niets, het gaat uitendelijk ook om het maken van muziek!

4. Welk muziekinstrument zou je altijd nog wel eens willen bespelen?

Klaas heeft in zijn carriere al een aantal verschillende instrumenten bespeeld. Als jongen heeft hij de bugel bespeeld. Toen Klaas in 1973 weer bij het korps kwam speelde hij de Alt hoorn. Na zo’n 5 jaar heeft Klaas zich toegevoegd aan de trombone sectie. Samen met Piet Vrieswijk heeft hij meerdere lessen gevolgd in bûtenpost bij iemand van de Wâldsang.

5. Al vele herinneringen zijn verzameld, maar wat is je mooiste herinnering aan de bazuin?

Bij het stellen van deze vraag begon Klaas te vertellen over een voorval, dat een dirigent een muzikant met zijn dirigeerstok op de vingers tikte. Dit klonk bekend in de oren! Klaas voegde eraan toe dat de dirigent had gezegd dat wanneer Nebukadnezer dit zou horen, zich om zou draaien in zijn graf.

Daarnaast had Klaas ook een anekdote over een repetitieavond, al een hele tijd terug. In deze tijd zat ook Gosse Ales Bouma nog op de muziek. Tijdens deze repetitie werd er van het korps verwacht dat ze een syncope muziekstukje moesten spelen. Gosse Ales Bouma had daar hoorbaar moeite mee.  Het gehele korps blaasde op het juiste moment, net na de tel. Tijdens het stille moment vooraf de tel werd er flink wat afgestampt door Gosse Ales. Daarnaast werd deze knal versterkt met de van v00r-naar-achter-beweging, om het syncope muziekstukje te kunnen spelen. Volgens Klaas een hilarisch moment.

6. De bazuin / toekomst; hoe ziet de toekomst er voor de bazuin uit?

Klaas ziet de toekomst van de Bazuin rooskleurig. Er is momenteel zoveel jeugd. Dat moet goed komen.

7. Een kleine muzikale wens van jou, richting de bazuin:

Op de vraag wat Klaas de muziek wenst, of welke wensen Klaas zelf heeft blijft het even stil. Klaas vindt het namelijk zoals het nu gaat, wel goed gaan. Klaas zou het ook wel voldoende vinden wanneer het korps alleen optredens zou verzorgen binnen het dorp en donderdagavond als vaste repetitie avond houdt, na de reptetitie een potje biljarten met Sije onder het genot van een pilsje en jonkje. Geen extra poespas wat concoursen betreft. Toch gaat Klaas mee, als de meerderheid van het korps het wel graag wil, dan gaat dat vanzelfsprekend door. Maar zoals Klaas zei ‘It is my sa wol nei it sin’.

8. Wie is de volgende solist van de maand, en waarom?

Ryanna Venema. De reden? Bij de opkomst van het concert in november waren we ook een paar.