Januari – Douwe Dijkman

douwe-e1289186402331

  • Naam: Douwe Dijkman
  • Lid sinds: 1982
  • Muziekinstrument: Es bas

Nog maar net aangeschoven aan de grote gezellige tafel bij familie Dijkman staat de eerste schaal met hapjes al op tafel. Lekkere verse worstjes, kaas, komkommer verzorgd door Margit. Voorzien van hapje en drankje wordt er gestart met het vragenvuur aan de voorzitter van de Bazuin, Douwe Dijkman.

 

1. Lid sinds 1982, Wie of wat is de reden geweest om je aan te sluiten bij de Bazuin?
Douwe is lid sinds 1982. Douwe was op dat moment 35 jaar. Zijn vader, Sjoerd Dijkman  heeft hem weer gemotiveerd om zich aan te sluiten bij de Bazuin. Douwe was eerder ook al lid geweest. Als klein baasje van een jaar of 8 ging Douwe op les. Hij kreeg les van Hendrik Bosgra en Durk Geerts van der Woude. Douwe is toen 4 jaar lid geweest van de Bazuin. Op zijn 12e stond hij voor de keuze: voetbal of het korps. Toen was de keus gemakkelijk, dit werd voetbal! Op zijn 33e was het snelste ervan af, en stopte Douwe met het voetballen. Gelukkig was daar vader Sjoerd Dijkman die Douwe weer stimuleerde om de Bugel weer uit de koffer te halen en zijn muzikale talenten weer te benutten.

 2.  Muzikaliteit zit hem vaak in de genen, is dat bij jou ook het geval?
Muzikaliteit zit hem bij Douwe in de genen. Zijn pake Douwe Dijkman speelde al bij het korps. Douwe weet het niet zeker, maar mogelijk dat ook hij betrokken is geweest bij de oprichting van de Bazuin. Zijn pake heeft vader Sjoerd Dijkman enthousiast gemaakt om zich aan te sluiten bij het korps. Dit enthousiasme is ook overgedragen naar Douwe toe. Daarnaast zijn er binnen de familiekring ook vele mensen actief binnen de muziek.

3. Vele muziekstukken zijn de revue gepasseerd, maar welke is en blijft het mooist?
Het mooiste muziekstuk wat Douwe ooit op het repetoire heeft gehad is Le Calife de Bagdad. Een Ouverture geschreven in 1810 door François-Adrien Boieldieu. Van dit muziekstuk kan Douwe meerdere passages uit zijn hoofd spelen.
Douwe gaf aan dat er naast dit stuk nog zoveel andere mooie muziekstukken zijn, teveel om op te noemen. Voorbeelden van andere mooie stukken die we momenteel spelen zijn Caro Mio Ben, The Joung Amadeus en Menuet from Bernice.

4. Welk muziekinstrument zou je altijd nog wel eens willen bespelen?
Douwe is vroeger gestart met het bespelen van de bugel. Toen hij op 35 jarige leeftijd terugkeerde bij het korps begon hij weer op de bugel. Douwe moest veel tijd en energie steken in het behouden van een juiste amazuur. Vandaar dat Douwe na een aantal jaren heeft gekozen voor de bas partij.
Ondanks dat Douwe de Esbas bespeeld vindt hij toch de Euphonium het mooiste muziekinstrument. Dit instrument geeft een mooie klank, en heeft mooie melodielijnen. Toch zou Douwe momenteel niet meer willen wisselen van instrument. Hij is tevreden met zijn Es Bas.

5. Al vele herinneringen zijn verzameld, maar wat is je mooiste herinnering aan de bazuin?
Douwe vertelde over zijn eerste lessen. Vroeger zorgden muzikanten voor het opleiden van nieuwe muzikanten. Douwe heeft zijn eerste lessen gevolgd bij D.G. van der Woude, dit gebeurde gewoon bij van der Woude thuis. Samen met Klaas Vrieswijk gingen ze met hun koffertje naar D.G. van der Woude toe. Deze man had van zichzelf geen kinderen en was ‘skietsje-skjin’. Op een gegeven moment ging het mis. Ze zaten gezamelijk voor de kachel, waarop een fluitketel vol met water stond. Klaas Vrieswijk maakte een vreemde beweging waardoor deze fluitketel uiteindelijk op de grond belandde. Geschrokken zaten de kleine baasjes met grote ogen van  der Woude aan te staren. Dat dit hen nou moest overkomen!  Na vele jaren later is het een herinnering waar om gelachen kan worden, maar op dat moment…
Op het korps ging het daarentegen ook niet altijd geheel soepel eraan toe, zo’n 56 jaar geleden. Dirigent was op dat moment dhr. Harm Broeksma. Samen met Ruud Boonstra, Klaas Hiddema zat Douwe op een rij. Op een gegeven moment moest er een mol worden geblazen maar werd dit door de muzikanten anders gelezen. Broeksma die waarschijnlijk op dat moment vol overgave en passie stond te dirigeren, kon deze valse noten niet waarderen. Zijn reactie op die valse noot was, dat hij met zijn dirigent stokje Ruud Boonstra een flinke tik op de vingers uitdeelde.
De vraag die daarop volgde aan het korps was; Wat doet een Mol? Klaas van der Wielen gaf als antwoord; ‘Die kruipt onder de grond, Broeksma’, waarna de dirigent zo goed als op ontploffen stond.

Na een aantal anekdotes gaf Douwe aan ook goede herenneringen te hebben aan de federatie festivals van de afgelopen twee jaar. In 2009 heeft het muziekkorps de publieksprijs binnen weten te slepen door hun manier van spelen en presenteren aan publiek. Vorig jaar heeft het korps zich nog beter neergezet en heeft het zelfs een gedeelde eerste plaats behaald. Iets waar Douwe trots op is.

6. De bazuin / toekomst; hoe ziet de toekomst er voor de bazuin uit?
Als iedereen lid blijft dan ziet de toekomst er voor de Bazuin zonnig uit. Als we allemaal net zolang lid blijven als Hein Boonstra senior dan komt dat goed. Het korps is op dit moment jeugdig! Wat dat betreft is er zeker toekomst. Douwe gaf aan vorig jaar een promotieproject te hebben uitgevoerd op de Ploos van Amstelskoalle. Met 18 blaasinstrumenten hebben ze geprobeerd de schoolkinderen te enthousiasmeren. Uiteindelijk is er één op les gegaan, welke helaas inmiddels alweer is gestopt. Dit geeft wel een zorgelijk beeld wat de toekomst betreft.

7. Een kleine muzikale wens van jou, richting de bazuin:
Alle goeds, wat er maar te wensen valt. Douwe hoopt dat de gezelligheid blijft zoals die nu is. Momenteel is het korps een goed team met zijn allen. Als voorbeeld noemt Douwe de succesvolle Bazuinfair en daarnaast het succesvolle concert. Dit was niet gelukt als het geen team was geweest. Daarnaast is de jeugd betrokken bij de uitvoering van deze activiteiten, een positief punt, aldus Douwe. Dit zorgt ook weer voor het vullen van de kas, iets wat in deze financieel moeilijke tijd niet meer dan welkom is. Dit kan dan weer besteedt worden voor het investeren in nieuwe instrumtaria.

8. Wie is de volgende solist van de maand, en waarom?
De volgende solist van de maand is Klaas Hiddema. Waarom? Klaas hoeft nog niet te starten met zaaien, dus die heeft er waarschijnlijk nu wel tijd voor.