November – Anneke Stielstra – Osinga

SDC16114-e1289298613400‘s Ochtend om 9.30 staat de koffie op de Ale tun klaar. Koffie met een overheerlijk stukje oranjekoek. Heerlijk! Samen met dochter Rosanna, die ondertussen heerlijk van haar oranjekoek snoept, start ik het interview met Anneke!

Anneke zit al bijna 25 jaar bij het korps! Anneke is momenteel een actief lid bij het korps, zij heeft zich gevoegd tot het bestuur. Inmiddels is ze alweer 3 jaar secretaresse van het bestuur. Naast de muziek heeft Anneke het druk met de zorg voor haar 3 mooie dochters’, de huishouding, is Anneke creatieve moeder op woensdag op de basisschool, sport ze wekelijks een paar uurtjes en maakt ze graag wandelingen met de hond. Veel actie dus!

Anneke heeft de keuze gehad uit +/- 25 vragen! Anneke noemde een getal waar een vraag aan gekoppelt was!

Vraag 3 – Benoem het thema voor het volgende concert
Anneke geeft aan dat ze helaas niet over de creativiteit beschikt om thema’s te bedenken, dat laat ze dus dan ook over aan de verschillende commissies die daarvoor verantwoordelijk zijn. Anneke helpt uiteraard mee met het uitvoeren van de ideeën! Op 26 november vindt ons eerst volgende concert weer plaats met als thema ‘ vakantie’. Voor dit concert worden er verschillende filmpjes gemaakt waarin de korpsleden een hoofdrol spelen. Het is fantastisch om te zien hoe actief iedereen bezig is om er iets moois van te maken. De voorpret is enorm groot.

Vraag 5 – De Bazuin omschreven in 3 woorden:
* Gezellige ploeg
* Fanatiek – dit omdat de ploeg weer naar concoursen en federaties gaat. Met zijn allen wordt er gestreden om een zo’n goed mogelijk resultaat te behalen. Anneke gaf aan dat dit in haar gehele carrière bij de Bazuin ook wel andere tijden heeft gekend.
* Samenwerking – de samenwerking binnen het korps is goed. Afgelopen jaar zijn er nog meer commissies in het leven geroepen, namelijk de activiteiten en concerten commissie. Het is goed om te zien hoe actief deze commisies zijn. ‘De ideeën brûze de pan ut’, aldus Anneke.

Vraag 20 – Een hilarische herinnering uit de oude doos:
Hilarische herinneringen zijn er genoeg. In die 25 jaar is er al zoveel gelachen. Anneke benoemt een aantal hilarische momenten:
* De gezellige momenten bij het slagwerk. Anneke zit vooraan in het orkest en heeft met haar plekje goed zicht op alles wat er gebeurd, met name ook bij het slagwerk. Dan lopen ze weer te zoeken, halen ze weer geintjes uit. Eén hilarisch moment vergeet Anneke nooit meer, Ryanna benoemde het ook in haar interview, maar dat was de actie dat Dirk spontaan in een repetitie begon te knipogen naar de dames van de saxofoon sectie. ‘Hij hâld nea wer op’. De saxofoon sectie lag volledig in een lachstuip met als gevolg flinke buikspierkrampen.
* Dan het gemurmel wat achter Anneke plaats vindt, de praatjes van de Boonstra’s. Dan vraagt pake Hein; ‘Wer binne we?’, op zijn alla Boonstra manier wordt er dan op gereageerd. Je moet het horen, geweldig!
* Een ander hilarisch moment was dat dirigent Lautenbach in zijn Elvis Presley pakje verscheen! Zoiets vergeet je gewoon nooit weer!
* En als laatste nog een geweldig hilarisch moment was toen Antje Douma nog actief was bij de muziek, ook bij de saxofoon sectie. Op een donderdagavond kwam Antje om 19.15 binnen gelopen. De standaard werd klaargezet en ze was klaar voor de repetitie. Helaas kreeg ze geen geluid uit de saxofoon waardoor ze ijverig het riet begon te verwisselen. Bij de volgende poging deed de saxofoon weer niets anders dan piepen. Misschien lag het dan ook het mondstuk? Nog maar een nieuw riet proberen dan? Al wat er werd geprobeerd, niets hielp. Uiteindelijk liep Antje stampvoetend uit het korps en ging ze naar huis. Na zo’n 45 minuten kwam ze terug. Het probleem was.. dat de plumeau die je gebruikt voor het schoonmaken van de saxofoon nog verstopt zat in de saxofoon! Geweldig!

Vraag 8 – Een veel besproken onderwerp tijdens de derde helft op de donderdags avond:
* Eerst roken, is mijn eerste reactie. Inderdaad zegt anneke, ‘It paf-clubke’. Tijdens dit paf momentje wordt de donderdagsavond geëvalueerd. Momenteel wordt er veel gesproken over de mars di Admiralle Flagge. Dan gaat hij volgens Pake Hein en Egbert weer te snel, te langzaam enz.
* Dan volgt het bar moment. Meestal is dit een vaste club die blijft hangen – Trudy, Marieke, Wietske en Wietske, Tineke, Ryannne en natuurlijk de dirigent. Meestal volgt er dan gezellig praat of worden de muziekstukken besproken. Anneke gaf duidelijk aan dat van het muziekstuk El pedro de haren haar rechtovereind gaan staan, wat een vreselijk muziekstuk!
* En natuurlijk is er altijd de ‘nútsje discussie’. Elke donderdagavond staan de nootjes op de bar. Anneke vertelde dat zij dan met zijn achten 1 schaaltje moeten delen, terwijl Piet en Auke samen een schaaltje mogen delen. Strategische zitplaatsen.

Zo was het wel klaar vond Anneke met de verhalen; ‘se hoeve fansels ek net olles te witten!’

Vraag 16 – Mijn mooiste droom die ik samen met de andere korpsleden zou willen beleven:
Uitblinken op een concours, het concours in Drachten. Anneke wil dan het liefst met zijn allen in de bus hier naartoe om het groepsgevoel te vergroten. Het belangrijkste is dan dat iedereen bij de terugreis trots, voldaan en tevreden weer in de bus zit!

Vraag 7 – Mijn behaalde diploma’s
ABC van blokfluit. Deze heeft Anneke behaald op de leeftijd van 6-7-8 bij Wietse Adema. Het mooie is dat de dochter van Anneke, Annemarieke nu ook les heeft van Wietse Adema. ‘Sa moai!’.
Anneke heeft de diploma’s A en B gehaald op de leeftijd 8-13 bij de lessen van Gerard Viet.

Vraag 11 – Mijn advies t.a.v. de eerstvolgende grote nieuwe aankoop
Er zijn zoveel grote nieuwe aankopen die we zouden kunnen doen. Toch vindt Anneke dat de eerste sectie die nu aan de beurt is de trombones is. Daarnaast oppert Anneke het idee dat iedereen dezelfde standaard zou moeten hebben. Het oogt netjes en strak!

Vraag 23 – Muzikaliteit zit hem in de genen, is dit ook bij jou het geval?
Absoluut! ‘Mar dot haw ik net fan us mem! Anneke moet lachen! ‘Us mem is a-muzikaal!’. Dit heeft Anneke dus helemaal geërfd van de Osinga familie. Pake Bearn speelde altijd euphonium, een tante speelt accordeon en piano, omke Sjoerd en nicht Hilda bespeelden saxofoon. Van Omke Sjoerd kreeg ze op 8 jarige leeftijd dan ook haar 1e saxofoon. Anneke speelde in no time alle liedjes uit het liedboek, het bleek een natuurtalent! Daarnaast speelt haar vader natuurlijk de trombone en haar zusje Marieke bleek ook de muzikale talenten van haar vader geërfd te hebben, want zij speelt eerste bugel.

Ook haar dochters lijken toch enigszins muzikaal aangelegd te zijn. De oudste docher Annemarieke volgt momenteel blokfluitlessen. Dochter Daniele heeft het aan één stuk door over drumstellen. En tijdens het interview vraagt de bijna 3 jarige dochter Rosanna of moeder ook even samen met haar piano wil spelen! Een droom van Anneke is dan ook dat toch ook één van haar dochters uiteindelijk bij het korps zal komen. Ik zet mijn geld in op alle drie!

Vraag 13 – mijn eerste muziekdocent
Wietse Adema – als 6 jarige ging Anneke op blokfluitles bij Wietse Adema. Ik kon nog geen letter/noot lezen. Toch haalde Anneke in no time alle diploma’s. Daarna had Anneke les van Gerard Viet. Samen met Arnoud Bonga ging Anneke op les. Echt rooskleurig waren deze lessen niet, want het oefenen bleef er thuis wel eens bij. Dit leverde de nodige stress en af en toe tranen op. Anneke vertelde dat vader Gerben altijd wel Anneke vertelde dat ze moest gaan oefenen. Op de gang wel te verstaan. Op de gang? Daar was in huize Osinga de oefenenruimte! Op een gegeven moment alleen nog maar voor de gezusters Osinga want vader Gerben Osinga moest degraderen. Ja, en ook nog naar het hok wel te verstaan. want anders kon Janny het nieuw niet horen op de televisie. Gelukkig vond Gerben dit niet erg.

Vraag 1 – de wisseltruc.. Dan zou ik een avondje willen ruilen met..
Sije Hoekstra! De 1e trompet. ‘Ot je in poepke blaze kinne, dan kom je ek oerol boppe ut’. Bij het zeggen van deze zin concludeerde Anneke dat ze nu af en toe ook al overal bovenuit tettert met haar sopraan saxofoon!

Laatste vraag.. Wie is de volgende solist van de maand & waarom?
Gerben Osinga.. ‘Fan de secretaresse geane we nei de foarsitter. Derneist kin der miskien myn anekdotes nog oanfulle en kin der miskien nog wot fertelle oer syn degradatie fan de hal nei it hok’ Anneke weet niet of moeder Osinga deze anekdote wel zo leuk vindt. We wachten het rustig af!