December – Judith van der Woude

judithEen druk bezette dame die Judith van der Woude. Druk met werk,  haar hobby´s en natuurlijk haar huishouding. In hun huishouding is enigszins rust wedergekeerd de afgelopen week, want wat heeft Judith het druk gehad met alle voorbereidingen op het concert ´Las Vegas´. Gelukkig was er deze week een gaatje in haar agenda en werd haar knusse en mooi aangeklede huisje bezocht.

Mijn eerste nieuwe aankoop
Wanneer Judith een zakje met geld mee zou krijgen van de Bazuin en daarmee mocht gaan investeren zou ze de saxofoon-sectie compleet willen maken. Bij deze sectie ontbreekt namelijk nog de bariton saxofoon. Niet dat ze dit instrument zelf zou willen bespelen. Judith is namelijk erg blij met haar plekje bij de alt-saxofoon.  Eerder bespeelde ze de sopraan saxofoon. Echter het solo-werk wat de sopraan saxofonist met regelmaat voor haar rekening moet nemen was niet Judith haar ding. ‘Ik sit dochs leaver wot op de achtergrûn’.
Wanneer ze zelf de kans zou krijgen zou ze ook zelf wel een eigen, nieuwe saxofoon in bezit willen hebben. ‘In gloed nijen’. Maar die zijn behoorlijk prijzig, dus daar moet voor gespaard worden!

Het mooiste muziekstuk
Echt een favoriet heeft Judith niet. Wel is er over één ding geen twijfel. Marsen vindt ze helemaal niets! ‘Foarol die we troch it doarp spielje matte, der bin ik hielendâl op utspiele’. Met al een carrière van zo’n 14 jaar bij het korps is dat te begrijpen.
De marsen genre kan dus worden weggestreept. De overige genres vallen bij Judith goed in de smaak. Judith noemt een aantal concrete voorbeelden van favoriete muziekstukken, zoals Hine e Hine of November Rain.

Het mooiste optreden met de Bazuin
Zonder twijfel noemt Judith het concert van vorig jaar, namelijk November Rain. Dat concert was perfect. Perfect door de keuze van de muziek, de uitvoering ervan en de aankleding van het geheel. Dat dit voor Judith één van de mooiste optredens was komt mogelijk ook door het feit dat het het eerste concert was waarbij Judith in de concert commissie plaats had genomen. Dit maakte de avond nog specialer.
Toch noemt Judith ook de optredens tijdens het concours en federatiefestival. Dat zijn ook mooie evenementen, vooral ook wanneer er prijzen in de wacht worden gesleept, zoals afgelopen jaar bij het Spiker Festival in Ureterp.
Geconcludeerd kan worden dat Judith met name van de optredens houdt waar vooraf hard gestudeerd moet worden zodat uiteindelijk een goede prestatie neergezet kan worden.

Mijn ambities binnen de muziek
Ambities? Judith had tot een paar jaar geleden slechts één ambitie, namelijk: het bespelen van de alt-saxofoon. Dat doel is reeds behaald en inmiddels is ze ook gepromoveerd tot de 1e stem. Judith vindt dat een fijne plek. Om tot deze plek te komen heeft Judith als kleine dame verschillende diploma’s moeten behalen. Zo behaalde ze bij docent Tante Kees haar A en B diploma op de blokfluit. Later behaalde ze ook haar A en B voor het bespelen van de saxofoon.

En het spelen van solo’s of een duet dan? Aan de andere kant van de tafel wordt hard geschud met het hoofd. Dat is niet voor Judith weggelegd, aldus Judith. ‘Ik bin in enorme senuwpees, do silst mij net mear op in podium oantreffe’! Nou, nooit weer. Judith zou wel een kwartet/kwintet/sextet willen vormen met de overige saxofonisten. Dan zou ze haar angsten willen overwinnen en willen meedoen aan het solisten concours.

IMG_3929k

Mijn muziekdocenten
Vroeger als klein meisje kreeg Judith haar eerste blokfluit lessen van ‘Tante Kees’. Elke week ging Judith hiervoor naar de Tsjelke. Elke week werden er door Kees cijfers uitgedeeld! Met hulp van Tante Kees behaalde ze haar diploma’s. Daarna ging ze naar de muziekschool Opus in Dokkum. Daar volgde ze samen met Marjolein Vrieswijk en later met Catharina Kamstra haar saxofoonlessen. Daar kregen ze  les van Gerard Viet. Een serieuze docent, maar hij had op zijn tijd ook ruimte voor een geintje. Onder zijn leiding werden de andere diploma’s binnen gesleept. Elke vrijdag avond reisden ze gezamenlijk af richting Dokkum en werd er nadien nog in de stad geshopt.

Judith haar hobby’s
Shoppen! Dat is dan ook de grootste hobby van Judith. ‘Der kin ik sa bliid fan wurde, foarol ot ik dan ek nog slagje’! Daarnaast wordt er ook elke week fanatiek gesport. Twee keer per week gaat Judith naar Dokkum om haar half uurtje Milon Cirkel uit te voeren. Een fanatiek half uurtje waarbij er met een voldaan en fit gevoel weer afgereisd kan worden richting Holwerd. Daar waar haar gezin weer op haar zit te wachten. Justin en Sjoerd Jan. Ze wonen met zijn allen in een prachtig ingericht huisje op de van Aylvawâl. Ook een hobby van Judith; het inrichten en mooi maken van het huis. ‘Der kin ik wol ûren mei ompiele’. En als laatste heeft Judith van haar hobby haar werk gemaakt. Het werken in de salon als schoonheidsspecialiste is iets wat ze graag doet! Een druk bezette & actieve vrouw/moeder dus!

Een droom die Judith samen met de Bazuin zou willen beleven..
Soms staan dromen ver-van-onze-bedshow.  Judith haar droom is realistischer, niet geheel onmogelijk.  Judith zou graag eerste prijzen willen winnen, zoals op een Spiker Festival in Ureterp. Een iets hoger doel is dat Judtih graag zou zien dat er een divisie hoger wordt gespeeld. Een goed streven voor de komende jaren! Dat wordt dus goed oefenen met z’n allen!

Een mooie herinnering
Deze mooie herinnering gaat zo’n tien jaar terug in de tijd, namelijk het concours op Schiermonnikoog. Om half 7 in de ochtend ging de hele club van de Bazuin gezamenlijk per boot naar het eiland. ‘In hiele dei der hinne, foar san 10 minuten spieljen? Mar wot wie it gesellich, wot hawwe wij in wille hân. We hawwe sawot de hiele dei op it terras sitten’. Een prachtig mooie herinnering.

Muzikaliteit zit hem in de genen, ook bij de Van der Woude’s?
Vader en moeder, Pieter en Tsjikke zijn beiden niet actief binnen de muziek. Wel kent Pieter bijna elke titel en songtekst uit zijn hoofd. Een waar talent. Daar moet toch enigszins de genen vandaan zijn gekomen, want ook zus  Petra is actief geweest binnen de muziek en heeft jaren bugel gespeeld, net als zusje Amarens. Ook Johannes heeft vroeger bij de drumband gespeeld en probeert nu middels zelfstudie het gitaar spelen onder de knie te krijgen en het bespelen van het drumstel. Alom muzikaliteit!

En als laatste vraag: Wie wordt de solist van de maand Januari 2014?
Degene die volgend jaar als eerste in het zonnetje zal komen te staan is onze nieuwe dirigent Johan Postma. Dit om hem te leren kennen en voor te stellen aan publiek!