Oktober – Meintje en Grietje Boonstra

Met spanning hebben de lezers een maand extra moeten wachten op de solisten van de maand. In plaats van September zijn ze solist van de maand oktober geworden! Maar dit interview is een dubbele goedmaker! Het gaat over ´ze´, want solisten van de maand zijn de dames Meintje en Grietje Boonstra. De gezusters zijn maar liefst 8 jaar actief bij de vereniging! Hebben al van alles beleefd! Het vergaren van informatie was zeer zeker geen probleem bij deze twee dames. De dames kunnen worden omschreven als twee ware ´spraakwatervallen´!

Grietje Boonstra Meintje Boonstra

Wij bespelen de muziekinstrumenten Trompet en Bugel, want..
De meiden zijn inmiddels 16 jaar. Op 8 jarige leeftijd in groep 5 zijn ze geworven bij de jaarlijkse snuffelstages op de Ploos van Amstelskoalle. Meintje en Grietje hebben gelijk hun muziekinstrument keuze gemaakt en zijn niet veranderd. Zo speelt Meintsje Trompet en Grietje de Bugel. Meintje vind de schelle klank mooi. Grietje vindt daarnaast de warme klank die de bugel heeft veel mooier. Beiden zijn het afgelopen jaar ook gepromoveerd. Binnen beide secties zijn ze gepromoveerd naar de 2e stem. Iets wat bij beide dames goed in de smaak valt.

Onze muziekdocent..
Cor Hoekstra. Een vrolijke en gezellige docent. Op hun 13e zijn de meiden gestopt met het volgen van de lessen. Ze hadden toen de diploma´s A en B op zak. Cor heeft hun 5 jaar lang begeleidt. Hij sleepte ze mee naar de Play ins en naar de solistenconcoursen. Zo hebben ze twee keer deelgenomen met een kwartet groepje en Meintje heeft 1 keer als solist deelgenomen aan het solistenconcours. ´Aha, dan soe dot dit jier wol wer kinne dochs Meintje´? Nou, nee. Het ging namelijk die keer ‘hééélemaal net goed’. Meintje had echter net een beugel wat het bespelen van de trompet bemoeilijkte en wat de klank niet ten goede bracht. Grietje is resoluut. ‘Ik net, ik dwar dot net’!

Jullie hobby’s naast de muziek..
De dames zijn unaniem; lezen. Dat is iets wat ze beiden graag doen. De genres wisselen. Zo houdt Grietje van misdaad romans, romans en thrillers. Meintje houdt ook van fantasie boeken. Daarnaast mag Grietje ook graag muziek luisteren en vult Meintje graag haar tijd met het kijken van films met vriendinnen.

Muzikaliteit zit hem vaak in de genen. Hoe zit dat bij jullie?
Nou..! De beide dames barsten los. ‘Net fan heit en mem’!. Grietje:’ Sil ik ris in ferhaal oer us heit fertelle? Dot ferteld der sels namelijk ek oltiid’. Het blijkt namelijk dat vader Durk Boonstra vroeger heeft gefraudeerd. Ja, tijdens de blokfluitlessen op de Havo. Het was namelijk een keer zo dat Durk zijn vinger had geblesseerd. Heel vervelend, maar met een verbandje op zijn vinger kon hij natuurlijk niet deelnemen aan de blokfluitlessen. Dat verbandje kwam Durk goed van pas. Het werd keurig bewaard in de tas en werd wekeklijks weer voor de blokfluitlessen uit de tas getoverd en om de vinger gebonden. ‘Dit hat der nog wol in skofke folhâlden’. Op het laatst is hij betrapt door dhr. Houtkoop. Er was toen geen ontkomen meer aan. De blokfluitlessen werden hervat!

Moeder Janny heeft wel een aantal instrumenten bespeeld. Zo is zij begonnen op de blokfluit waarna ze orgellessen heeft gevolgd. Uiteindelijk is ze geëindigd op de gitaar. Het bespelen van de gitaar was echter uiteindelijk niet meer mogelijk aangezien de nagels veel te lang waren. ‘Dan hâld it fansels op’. En daar stond de gitaar in de hoek. Daar staat ie nog steeds. Momenteel ligt het niet meer aan de nagels maar hebben de snaren het van pure ellende opgegeven.

Maar zoals bekend is bijna de gehele familie Boonstra muzikaal. Dus muzikaliteit zit hem zeker bij de dames in de genen!

En hebben de dames nog ambities binnen de muziek?
De tel was niet bij te houden, maar zo vaak het woordje ‘ooit’ in twee minuten uitgesproken werd door de gezusters Boonstra. Het woordje is ongetwijfeld zo’n 25 keer gevallen. Misschien ooit een solo. ‘Ooit hi’!
Toch spannend zo’n interview. Jullie zitten nergens aan vast hoor dames!

Welk muziekstuk bezorgt jullie kippenvel wanneer de Bazuin het ten gehore brengt?
Meintje en Grietje hun voorkeur voor mooie muziek komt overeen. Zo zijn er meerdere nummers die de dames kippenvel bezorgen. Als eerste wordt ‘ Nothing else Matters’ genoemd. Het stuk wat tijdens het Rock concert 2013 ten gehore is gebracht. Daarnaast worden ook de koralen; Hine e Hine genoemd en Shenandoah. Rustige en mooie nummers.
Wanneer er wordt gekeken naar mooie stukken om te spelen noemen de dames tegelijk het ministerie van Fanfare. Dit is een mooi stuk waar de trompetten mogen schalmen! Je zult maar voor Sije zitten he Grietje! ‘Ja, Sije tettert je de earen fan de holle’!

De herinneringen uit de oude doos.
‘âlde doas’? Sa âld binne wij dochs nog net?’. Nou de geschiedenis van deze meiden is best al lang. Ze zijn maar liefst 8 jaar lid. Dan kun je toch spreken over vroeger?! Er ontstonden bij beide dames diepe denkrimpels op het voorhoofd. Uiteindelijk ging de kraan open en volgde er één grote opsomming van gewoontes, herinneringen en uiteindelijk volgden de grappige herinneringen en blunders!

De show die Jitse Jan gaf tijdens één van de federatiefestivals vonden ze beide een grappig moment. Jitse Jan had binnen dat stuk een onmisbare rol. Hij vertolkte namelijk daar de hoofdrol, de solist. Verkleed in pak en een prachtig Mozart kapsel en een aktekoffertje stond Jitse Jan voor publiek. De solo begon in de allerlaatste maat van het muziekstuk.. Één tik op zijn triangel!

En dan pake Boonstra. Meintje vraagt zich luidop af of pake Boonstra dit gaat waarderen toch steekt ze van wal. Zo is pake af en toe toch een echte Boonstra, namelijk iets ‘dwars’. Bij kerst moest er een ‘kriistmûts’ op het hoofd. Geen denken aan bij pake natuurlijk. De andere familieleden hebben moeten praten als brugman waarna uiteindelijk de kerstmuts werd geaccepteerd.

Grietje verteld over haar gewoonte dat ze altijd enorm trilt met haar benen en dat de dames naast haar daar met regelmaat in corrigeren. Meintje benoemd dat ze af en toe de tel iets kwijt is en te vroeg inzet ‘Dan krij ik it sa hiet’! Ook Grietje had het op het Spikerfestival heet. Eenmaal op het podium gearriveerd te zijn bleek er voor haar geen stoel te zijn. Dat is zweten! Gelukkig was die geplaatst voordat het hele korps plaats had genomen! Fieuw.. En daarnaast benoemen beide dames de gezelligheid tijdens de pauzes. Samen met Wietske Boonstra en Jeltina Nutma worden de pauzes gevuld met veel geklets & gezelligheid!

En dan komt Meintje nog met een herinnering. De dames waren onderweg naar ’t Sintrum omdat er een rondrit verzorgt moest worden in verband met de Anjer collecte. Bijna gearriveerd bij ’t Sintrum kwam Meintje erachter dat ze haar mondstuk was vergeten. Als de wiedeweer ging ze terug naar huis. In alle haast vloog het boekje nog eens van de toeter. uiteindelijk was ze weer gearriveerd bij ’t Sintrum. Om haar heen kijkend signaleerde ze dat het korps al  was vertrokken zonder Meintje. ‘Ik tocht smoor, ik gean nei hûs’.

A diploma

Otte, Gopesh, Grietsje en Meintsje ha hjir hun Diploma behelle!

En als jullie met iemand binnen het korps of met een bekende Nederlander een avondje mochten ruilen, met wie zou dat dan zijn?

Wietske Boonstra. Die is zo jong en die kan al zo mooi spelen! ‘Os gewoan bij it slagwurk’.

Als je zou dromen over de Bazuin, wat zou je dan nog eens met de Bazuin willen beleven?
Meintje heeft daar wel een idee over. Zij zou het lieft net als Oranje Dokkum willen spelen op de admiraliteitsdagen samen met bekende Nederlanders. Dat lijkt haar helemaal top! Grietje; ‘Ja en dan ollegear moaie klearn oan sa os op it gala-concert. Ollegear Bling Bling’.

 Als jullie in de muziekcommissie zouden zitten, welke muziekstuk zou dan de eerst volgende keer op de standaard geplaatst worden?
Grietje wil graag dat Miracle van Ilse de Lange. Meintje wil graag Read all about it van Emeli Sande. Ook noemen de dames filmmuziek uit de film The Patriot. ‘Dot is sa moai!’.

            

Na heel wat informatie van Meintje en Grietje is de tijd omgevlogen en is het tijd voor alweer de allerlaatste vraag. Deze vraag luidt: Wie wordt solist van de maand november 2013? De dames zijn het hier unaniem over eens, namelijk Berber Meindertsma. Zij is er als één van de laatsten bijgekomen. En hebben de dames nog een specifieke vraag? ‘Eins binne we wol neiskjirrig werom ot se de oerstap makke hat fan Crescendo nei de Bazuin’.