April – Gerke Nutma

studiedag de bazuin mei 2013 012Deze maand een interview met een decrescendo op het einde. Een zeldzaam gebeuren. Het interview van Gerke werd namelijk gehouden in het Sintrum op een donderdag avond voor een repetitie. Helaas voor de Bazuin de laatste repetitie van Gerke als lid van de vereniging. Door het vinden van werk in de knakworst Fabriek Lupack in Raalte als product ontwikkelaar wordt het voor hem onmogelijk om elke donderdag vanuit Zwolle terug te reizen naar het schone en frisse Friesland. Des te meer redenen om hem als solist van deze maand in het zonnetje te zetten.

Gerke zijn hobby’s naast de muziek
Muziek is Gerke zijn grootste passie. Niet alleen het maken maar ook het luisteren. Zo begint dat altijd al vroeg in de ochtend wanneer hij wordt gewekt door zijn wekker. Niet een vervelende pieptoon, maar opstaan met de klanken van de ochtendshow op Radio 2 van Sander de Heer. Van deze zender wordt niet geswitcht wanneer Gerke in zijn auto stapt. Ook daar staat de zender afgestemd op Radio 2. Thuis heeft hij op zijn computer vele afspeellijsten samengesteld. Muziek variërend van de jaren 60 tot nu. En natuurlijk zijn er door de jaren heen ook meerdere cd’s verzameld zoals Bruce Spingsteen, U2, Billy Joel en Toto. En daarnaast is niet alleen het luisteren een passie, maar ook het maken van muziek. Op zijn 10e jaar werd hij lid van Niawier en bespeelde hij de trombone.

Van voetbal weet Gerke ook alles. Hij is een actieve voetbalvolger. Alle uitslagen worden gevolgd op zowel het internet als teletekst van de professionele clubs en amateurclubs hier uit de buurt. Het is bijna een verslaving, aldus Gerke.

En daarnaast Fitness zo’n 2 avonden per week. ‘Dot is in kombinaasje fan needsaak en leuk’.

Muziek en de genen
20140327_212433Gerke ervaart het als leuk dat een ieder binnen het gezin zo zijn muzikale talenten heeft ontwikkelt. Gerke is als oudste van het gezin begonnen met het volgen van de muzieklessen. Al zijn broertjes en zusjes hebben zijn voorbeeld hierin gevolgd. Jeltina blinkt uit in haar muzikale talent door de instrumenten die ze allemaal kan bespelen. Romke is geswitchtst van instrument, namelijk van trompet naar bariton. ‘Hij is ferknocht oan dot ding en skeurt en knort hiel wot op dot ding om’. Ook zijn broertje Eelke en zusje hilde zijn druk aan het musiceren. En natuurlijk vader Auke die ook al gedurende zijn hele leven muzikaal actief is. De trombonisten hebben in de familiie Nutma de overhand. ‘In gemiddelde Nutma bespilet in trombone’. Vader Auke, Gerke, ooms, neven en nichten bespelen het instrument.

Hilarische herinneringen
Hilarische herinneringen zijn er zeker verzameld. Gerke noemt het moment dat het muziekstuk Kalinka ten gehore werd gebracht tijdens het concert ‘Fakânsje Oantinkens’. Gerke, Romke, Ronny en Anton waren degenen die voor het korps een dansje uit moesten voeren. ‘Springe, huppelje, ûnderwiilens Wodka utdiele, lol traapje. Dot wie prachtich’! Voor het laatste concert Las Vegas werden er vooraf ook filmpjes gemaakt. Aan Gerke de taak om aan de bar te borrelen en dronken over te komen. Dit samen met Sije, Piet en Auke. Los gaan met zijn allen, iets wat Gerke als zeer gezellig en leuk heeft ervaren.

Het muziekstuk wat Gerke kippenvel bezorgt
I Vow the Thee. Een koraal. ‘It besoarchet mij oltiid piekefel’.

De behaalde diploma’s
De diploma’s A en B zijn behaald. Dit allemaal met hulp van Cor Hoekstra in Niawier. Cor was niet een strenge docent. Het was vooral erg gezellig. Het mooie van de lessen was ook dat Cor met regelmaat mee speelde. Oefenen was vroeger voor Gerke een strijd, iets waar Gerke momenteel nog steeds wel last van heeft. Als Cor meespeelde werd het spelen gemakkelijker. Cor was echter in de tijd een poosje afwezig en werd vervangen door Andries de Haan. Toen werd het allemaal anders. Er MOEST worden geoefend. Gerke geeft aan dat hij in dat poosje veel heeft geleerd, met name instructies over klank. Gerke is uiteindelijk niet doorgegaan met het behalen van diploma’s dit omdat er bij de volgende diploma’s solo elementen zaten verwerkt. Er als Gerke ergens een hekel aan heeft dan zijn het solo’s! Gerke heeft het wel een aantal keren geprobeerd bij een solistenconcours, eenmaal met een groep en eenmaal een duet. Beide keren werden er goede prijzen behaald. Toch werden die klotsende oksels en knikkende knieën als zeer vervelend ervaren en hebben hem doen besluiten dat nooit meer te doen.

Een dagje ruilen, dan ruilt Gerke met..
Hein Boonstra met zijn euphonium. ‘Dot is in goeie euphonist. Hij kin sjonge op syn instrumint. Dot wot skellere gelûd besoarchet mij piekefel.’

Een droom die ik de Bazuin toe wens
Promotie. ‘Dot is it korps wol wurdich. We kin it wol en we litte dot eins elke keer ek sjen. It sit der wol yn’! Voorbeelden die Gerke noemt zijn de stukken die de afgelopen jaren op de lessenaar hebben gestaan: Il barbier di siviglia, Ministerie van Fanfare, Rainbow Warrior, Cambridge Impressions. Allemaal stukken van hogere divisies. En daarnaast benoemt Gerke nog wat er de afgelopen jaren in het dorp zelf is gebeurd wanneer wordt gekeken naar de bezoekersaantallen van de concerten en daarnaast de gemiddelde leeftijd van deze bezoekers. ‘It leeft yn it doarp’. Een mooie prestatie.

Ik bespeel de trombone, want..
Vroeger was Gerke altijd al gefascineerd door het instrument, met name het typische trombone geluid. Heit Auke was daarin wel zijn grootste inspiratiebron. Vroeger speelde hij dan ook wel eens op zijn vaders trombone, iets wat Gerke dan fantastisch vond. Bij het korps van Niawier hadden ze op een gegeven moment een trombone plekje vrij. Vandaar dat er een trombone richting Wetsens ging en in Gerke’s bezit kwam. Even later voegde Gerke zich aan het korps in Niawier en aan het jeugdkorps in Anjum.

Het eerste volgende muziekstuk wat Gerke op de standaard zou zetten bij de Bazuin..
Ferdivedaasje van Leon Vliex. Gerke heeft het samen met Niawier gespeeld. Het stuk is gespeeld naar aanleiding van een overlijden van een muzikant in Friesland. Een prachtig stuk!

Gerke zijn ambities binnen de muziek
20140327_204452De eerste ambitie is om een nieuw korps te vinden in Zwolle en omstreken. Gerke heeft bekenden in Zwolle die spelen bij de 2e divisie. Dat vind hij voor dit moment nog te hoog gegrepen aangezien hij eerst zijn werkzaamheden bij zijn nieuwe baan goed onder de knie wil hebben. Het belangrijkste wat hij zoekt is net als bij de Bazuin dat het vooral gaat om het hebben van plezier tijdens het maken van muziek, het hebben van een thuis gevoel, de saamhorigheid en natuurlijk de gezelligheid. En natuurlijk ook de nazit, een biertje, een berenburgje of een jonge jenever om de avond met een borrel goed af te sluiten. ‘Wot gean ik de Bazuin en syn gesellighied missen, want ik fiel my hjir sa bij thus’.

Wie wordt de volgende solist van de maand mei?Gerks traktaasje
Otte Boonstra. ‘Otte is in man fan weinig wurden. Ot der wot seit binne it fernuverde utspraken. En sa ot se soms sizze.. Stille wateren hebben diepe gronden.’

De bazuin hoopt dat je in Zwolle weer een korps vind waar je je thuis voelt! Bedankt voor je muzikale inzet van de afgelopen 4 jaren bij het korps Gerke! Ps. de taart was heerlijk!