Mei – Otte Boonstra

otte1Prachtig om te zien. Waar eerder het instrument groter was dan Otte zelf is inmiddels Otte stukken groter dan het instrument. Als 10 jarig jongetje startte hij met het volgen van muzieklessen. Inmiddels is Otte alweer 7 jaar lid waarvan 5 jaar al bij het korps. Otte is voor de maand Mei verkozen tot solist! Gerke was nieuwsgierig naar het verhaal van Otte. Otte,.. een man van weinig woorden. Maar stille wateren hebben diepe gronden, aldus het gezegde. Om die reden werd er koers gezet richting Holwerd naar de Woeste Hoeve waar Otte woonachtig is. Hij was geheel klaar voor het interview want thee en de lekkere koeken stonden al klaar op tafel. En zenuwen? Nee, daar had Otte geen last van.. Het hele spektakel was misschien niet echt iets voor Otte, toch onderging Otte het vragenvuur dapper! Kijk en lees!

De behaalde diploma’s
Otte is al op jonge leeftijd begonnen met het maken van muziek. Op zijn 10e werd er op school een wervingsproject gehouden. Daar raakte Otte enthousiast over het maken van muziek. Samen met Gopesh en nichtjes Meintsje en Grietsje begonnen ze met dit kwartet met het volgen van muzieklessen. ‘Ik fûn der net safolle oan. Ik oefene sa noa en dan. It lei um net oan Cor, dot wie in aardiche fint’. Vier jaar lang werden er lessen gevolgd bij Cor Hoekstra. De eerste twee jaar ging Otte elke week met zijn bugel richting het Sintrum. Na twee jaar kwam Otte er achter dat de bugel niet zijn instrument was en switchte Otte van instrument. Hij verruilde zijn bugel tegen een bariton. In de 4 jaar les behaalde Otte zijn basisdiploma en A diploma op de bugel. Zijn B diploma behaalde Otte op de bariton. Daarna is Otte gestopt met lessen, ook aangezien er bij de volgende diploma’s solo’s moesten worden gespeeld en dat ambieert Otte niet. Al van jongs af aan heeft hij dat aanbod vriendelijk afgeslagen.

verjaard. Wietske Sinterklaas 2007 004    ouderavond,excursie e.d. 072
Mijn buurmannen tijdens de repetities
Otte heeft twee buurmannen namelijk Romke en Anton. Anton speelt eerste bariton, ‘dot is in goeie spieler!’ En aan de andere kant zit Romke sinds een aantal jaren ‘die kin ek aardich blaze’! En Otte? Het zijn dus goeie spelers en dan is de vraag maak jij hun beter of zij jou? ‘Nou, se meitsje mij fést better’. Voorlopig blijft Otte daar dan ook mooi op zijn plekje zitten. Een jong ploegje mannen en genoeg uitdaging. Tijdens de pauzes variëren de buurmannen van Otte. De pauzes worden als erg gezellig ervaren. Jitse Jan, Ronnie, Romke, Hein en Anton en daarnaast de meiden. Otte wil daar nog wel één ding over kwijt.. ‘De pauzes wurde mei de wieke kwatter, dot soe wol wot oars kinne’. Dan mast sa hurd dyn thee opsûpe hi? ‘Der komt it wol op del’. Asen ek noch in ferbaande mûle! ‘Dot wol ik fuort net seze’. (Een kleine impressie van Otte zijn heldere, krachtige en korte antwoorden).

Mooie herinneringen
Zonder twijfel noemt Otte de slotavonden van het seizoen. Zo wordt het voorbeeld genoemd van de verschillende barbecues die de afgelopen jaren zijn gehouden, dat is gezellig. Zo is er gebarbecued bij Auke in Brantgum en bij Hessel Hiddema. Ook is er een mooie slotavond geweest bij Paulus Bandsma waar heerlijke Italiaanse gerechten werden geserveerd en er allerlei spelletjes werden bedacht door de commissie.

Mijn hobby’s naast de muziek
Autocross. Elk weekend in de zomer periode is het raak. Dan gaat Otte samen met de club Klaaibrûzers uit Holwerd en omstreken naar de verschillende cross evenementen. Helaas is het voor Otte financieel nog niet haalbaar om zelf ook te kunnen crossen. Er moest eerst geld in het laadje komen. ‘Forich jier yn Emmen mocht ik foar it eerst crosse, mar toen hie ik in bietsje pech’. De kick van het crossen is ervaren dus het is een kwestie van tijd en dan zal ook zeker Otte snel achter het stuur kruipen. Tot die tijd heeft hij als taak de auto’s te onderhouden voor, tijdens en na de races bij de club van de Klaaibrûzers. Om het cross doel te behalen is er nog meer nodig, namelijk een rijbewijs. Iets waar hij op dit moment druk mee bezig is. Zo’n 25 lessen zijn er inmiddels gevolgd. In Juni is het Moment Suprême, Otte hoopt dan zijn examen af te mogen leggen.
En voor de rest wordt Otte zijn tijd momenteel gevuld met het volgen van de opleiding Engineering aan het Friesland College. Engineering? Binnen deze opleiding staat metaal, elektro en werktuigbouwkunde centraal.

van alles eind 2013 021
Muziek en de genen
Het muzikale gen is zeker doorgegeven aan Otte door beide ouders. Misschien niet direct door vader Ybe. Die heeft zijn muzikale gen niet tot ontplooiing gebracht. Ybe zal het ongetwijfeld toch ook mee hebben gekregen van zijn vader Hein. Moeder Foekje is dit jaar al 27 jaar muzikaal actief. Naast Otte is natuurlijk zusje Wietske ook muzikaal actief, ze is een zeer fanatieke saxofonist. En dan nog zusje Ytsje. Zij moet nog haar keuze maken maar ongetwijfeld dat we haar met een aantal jaar bij het korps zullen verwelkomen. En dan de andere familie leden waarschijnlijk een ieder bekend. Aan Otte werd de vraag gesteld of hij het ambieerde om net als neef Hein de eerste euphonium te spelen of nog eens te wisselend met omke Eibert naar de Esbas. Daarin is Otte duidelijk, zoals het nu is is het goed.

onfk en fan alles 008

Als Otte een dagje mocht ruilen..
‘Ik fyn it sa wol best’. Otte wil met niemand ruilen, zowel niet met de beste autocrosser als een goede muzikant. Nou ja, misschien wil hij wel iets rijker zijn. Otte wil hoe rijk hij ook wordt gewoon woonachtig blijven in Holwerd. ‘Net te fier fuort’.

Het mooiste muziekstuk
Otte kan niet een concreet muziekstuk benoemen. Het zijn vooral de stevige en vlotte muziekstukken die Otte zijn voorkeur hebben. ‘Saos de stikken ut it rock konsert. Dot wiene moaie stikken en binne dan ek ien fan myn favorieten.’

Otte gaat op pad met een zak geld van de Bazuin en koopt..
Voor de mensen die nog geen goed instrument hebben een nieuw instrument, bijvoorbeeld Wietske. Zij heeft eigenlijk een nieuwe saxofoon nodig. En mogelijk dat het slagwerk nog wat nieuwe dingetjes nodig is, die zijn vaak wat kwijt. Mocht er nog wat geld overblijven en hoeft het niet beslist aan muziek besteedt te worden dan wordt het geld in een cross-auto gestoken! Mogelijk dat de Bazuin je kan sponsoren Otte met als ruil een mooi logo van de Bazuin op je auto?. ‘Miskien mat ik it ris freechje oan de foarsitter’. We willen natuurlijk wel meedingen in de winst Otte! Komen we voor je spelen als je wint! ‘Noh.. Dot hoeft net hjer.’

De Laatste vraag Otte, wie benoem je tot solist van de maand juni?
Joeke Vellema

‘Sa Otte.. Klear’! Misschien een iets ongemakkelijk gevoel vooraf aan het interview en met name het moment dat zijn antwoorden werden uit geschreven. Een zichtbare opluchting was er dan ook na het afronden van het interview.  Toch heeft Otte het er goed vanaf gebracht!

normal_P1050474